Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim (MBP)
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański


dyrektor: Teresa Nitoń


Godziny otwarcia:

- poniedziałek       8:00 - 17:00
- wtorek                 8:00 - 16:00
- środa                   8:00 - 17:00
- czwartek              8:00 - 16:00
- piątek                  8:00 - 16:00
- sobota                 8:00 - 13:00
- niedziela             nieczynne


telefon: 33 87-71-341

email: biblioteka@makow-podhalanski.pl
www: makowskakultura.naszabiblioteka.com
BIP: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/bip/
Katalog online: Katalog online


NIP: 552-15-14-827

Bank Spółdzielczy Jordanów o/Maków Podhalański rachunek bankowy nr:
29 8799 0001 0010 0100 0648 0001
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim (MBP) samorządową instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Maków Podhalański.


Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 • Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 • Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
 • Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, upowszechnianiu wiedzy oraz promocji Gminy.
 • Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.
 • Inicjowanie i pomoc zespołom form twórczości i uczestnictwa w kulturze.
 • Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji.
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim posiada filie: 

z-ca dyrektora: Iwona Staśkiewicz

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8:00 – 19:00
Wtorek            9:00 – 20:00
Środa               8:00 – 19:00
Czwartek         8.00 – 19:00
Piątek              8:00 – 20:00

Adres:

ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/faks: 33 87-71-481

email: domkultury@makow-podhalanski.pl
www: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/dom-ku...

 • Filia biblioteki w Białce

Białka
Białka 334 – budynek Szkoły Podstawowej
34-220 Maków Podhalański

www: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/biblio...


 • Filia biblioteki/świetlica w Grzechyni

Grzechynia (biblioteka znajduje się na parterze budynku obok OSP)
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33 87-36-236

www: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/biblio...


 • Filia biblioteki/świetlica w Juszczynie

Juszczyn
34-231 Juszczyn – budynek OSP

www: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/biblio...


 • Filia biblioteki w Wieprzcu

Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33  87-79-001

www: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/biblio...


 • Filia biblioteki/świetlica w Żarnówce

Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33 87-71-535

www: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/biblio...