Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

27 marca 2023

Interaktywna mapa ścieżek edukacyjno - kulturowych wraz z aplikacją mobilną na telefon na terenie Makowa...

Burmistrz Makowa Podhalańskiego zaprasza do rodzinnej wędrówki przez Maków Podhalański przy użyciu gier terenowych. Gry będące alternatywną formą ścieżek edukacyjno – kulturowych, pozwalają zwiedzać miasto i poznawać jego historię. Pierwsza z nich to detektywistyczna gra w formie drukowanej książeczki „Po nitce do kłębka”, w której podążamy śladami tajemniczego detektywa, trasą zagadkowego makowskiego haftu. W kolejne dwie gry „Wehikuł Czasu” i ” W dolinie Skawy” możemy zagrać za pomocą aplikacji mobilnej. Są to gry w formie interaktywnej opowieści i przewodnika spacerowego, które prowadzą nas przez kolejne lokalizacje w najciekawsze miejsca w Makowie Podhalańskim. Drukowane mapy dostępne są do odbioru w Biurze Obsługi Urzędu w Makowie Podhalańskim oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.makowskieprzygody.pl Projekt zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ram

27 marca 2023

Remont kapliczki domkowej z początku XIX wieku z figurką Chrystusa upadającego pod krzyżem w miejscowości...

Zakończono prace budowlane związane z projektem pn. „ Remont kapliczki domkowej z początku XIX wieku z figurką Chrystusa upadającego pod krzyżem w miejscowości Maków Podhalański”, położonej na północ od centrum miasta, przy jednej z serpentyn drogi łączącej Maków Podhalański z Jachówką. Wartość inwestycji wyniosła 42 263,71 zł Projekt współfinansowany był ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach Konkursu pn.” Kapliczki Małopolski_2022” w kwocie 10 000,00 zł

27 marca 2023

Małopolskie OSP 2022

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 24 marca 2023r., o godzinie 12:00 w remizie OSP Grzechynia odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego pomieszczenia remizy w miejscowości Grzechynia, zrealizowanego w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022” – część A, zadania pn. „Modernizacja wraz z remontem pomieszczeń bojowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni Gmina Maków Podhalański”. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg Łukasz Białończyk oraz Druhowie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” w kwocie 21 000,00 złotych.

27 marca 2023

Senior +

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku zostały ogłoszone wyniki naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” edycja 2023 r., zgodnie z listą ofert zatwierdzoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina Maków Podhalański otrzymała dotację ze środków budżetu państwa na realizację zadania polegającego na działalności ośrodka wsparcia Senior+ pod adresem ul. Kolejowa 11, 34-220 Maków Podhalański w ramach modułu II. ww. Programu w wysokości 54 927,00 złotych.

22 marca 2023

Posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych 29 MARCA 2023 R. /środa/ O GODZ....

Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję   na  dzień   29 marca 2023 r.  (środa ) o godz. 8:00 posiedzenie Komisji  Rady  ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem  posiedzenia  będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały : w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego oraz finansowego za 2022r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim; w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za okres 2022r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań; w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania/monitoringu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w

22 marca 2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (28.03.2023)

Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję  na  dzień   28 marca 2023 r.  /wtorek/o  godz.13:30  posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,  które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego  Tematem  posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku; w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański w roku 2023 dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim;

22 marca 2023

Zawiadomienie o posiedzeniu XLIX Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (29.03.2023)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 29 marca2023 r. (środa) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania komisariatu policji w Makowie Podhalańskim za 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudni

22 marca 2023

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że w dniu 21 marca 2023r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: 1. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Grzechyni. 2. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce. W wyniku postępowania konkursowego rekomendowano na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzechyni Panią Izabelę Łoś. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białce nie został rozstrzygnięty.

20 marca 2023

Sprzątamy naszą Gminę.

     W imieniu Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali, zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do udziału 24 lub 25 marca br. w akcji "Sprzątamy naszą Gminę" w ramach programu "Posprzątaj z nami Małopolskę!”. Sołtysi, radni nauczyciele oraz przewodniczący rady osiedla pomogą wyznaczyć teren do posprzątania. Zapewnimy Państwu rękawiczki i worki.  Miejscowości objęte akcją to: Maków Podhalański, Białka, Grzechynia, Juszczyn , Kojszówka , Wieprzec i Żarnówka. Jeśli znacie Państwo mocno zaśmiecone miejsca w naszej Gminie, prosimy o zgłoszenia, abyśmy ich nie pominęli. Zainteresowanych udziałem w akcji prosimy o kontakt - zapewnimy rękawiczki i worki. 

10 marca 2023

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. Targi odbędą się w Limanowej oraz w 15 miastach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00. Zainteresują wszystkich tych, którzy szukają ciekawej pracy, chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu i zobaczyć na żywo profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego. Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwarantujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu oraz brak rutyny – podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej. Targi są kompleksowym sposobem informowania o dostępnych w Siłach Zbrojnych możliwościach rozwoju zawodowego zarówno w kontekście do

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie