Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

23 lipca 2024

Akcji społeczna posprzątania i wykoszenia miejsca pod Skałkami w Makowie Podhalańskim.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli Burmistrz i Radni z Gminy Maków Podhalański oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Makowskiej. Podjęli oni inicjatywę uprzątnięcia terenu przy tzw. „skałkach” w Makowie Podhalańskim. Jest to miejsce które w okresie letnim wielu mieszkańcom służą  jako "lokalna plaża". Akcja miała na celu uporządkowane miejsc użyteczności publicznej, ławek, dojścia do terenu „skałek” oraz terenu i ścieżek w około. Podjęto szereg działań polegających na przywróceniu temu miejscu atrakcyjności oraz komfortu użytkowania przez naszych mieszkańców. – Za co bardzo wszystkim dziękujemy! Gorące podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w akcję sprzątania : mieszkańcom, radnym, pracownikom oraz każdej osobie która przyczyniła się do poprawy stanu na skałkach. Jednym z działań które podjęliśmy będzie zamontowanie monitoringu wizyjnego który będzie miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz użytkowania terenu pod „skałkami” Apelujemy do wszystkich

22 lipca 2024

Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do wspólnot gruntowych

Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do wspólnot gruntowych W związku z powyższym informuje się że w dniach od 19.07.2024 r. do 17.09.2024 r.  w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim w pokoju nr 22 w godzinach od 800 -1300 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla lasów należących do wspólnoty gruntowej z terenu następujących obrębów ewidencyjnych: Maków Podhalański – Wspólnota Gruntowa „Dominikaliści” w Makowie Podhalańskim. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów można składać do Starosty Suskiego ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka - na przygotowanych do tego drukach (jak w załączeniu). Do pobrania: Uproszczony Plan Urządzania Lasu (pdf, 880.56KB) M

22 lipca 2024

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków Podhalański

W dniu dzisiejszym tj. 22.07.2024 Burmistrz Makowa Podhalańskiego na spotkaniu z zawojskimi przedsiębiorcami Prezesem DROGBUD SOBANIAK Sp. z o.o. – Panem Marcinem Sobaniakiem oraz Właścicielem firmy Usługi Ogólnobudowlane Mętel Stanisław – Panem Stanisławem Mętlem, podpisał umowy na „Budowę i modernizację dróg na terenie Gminy Maków Podhalański”. Zadanie realizowane będzie w dwóch częściach tj.: modernizacja drogi oraz budowa przepustu na łączną kwotę 1 107 952,74 zł. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 980 000,00 zł z budżetu państwa w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKIŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

19 lipca 2024

Przed nami święto folkloru

Znamy już program ramowy 61. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tegoroczne święto folkloru i kultury góralskiej, zgodnie z tradycją, potrwa 9 dni. Od 27 lipca do 4 sierpnia blisko 100 zespołów z Polski i ze świata zatańczy w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowie i Istebnej. Tydzień Kultury Beskidzkiej to jedno z największych i jednocześnie najstarszych tego typu wydarzeń w Europie. W tym roku, podczas 61. edycji festiwalu, w amfiteatrach i na placach miast odbędzie się około 60 koncertów, a ulicami Wisły, Szczyrku, Żywca, Jabłonkowa i Istebnej przejdą wielobarwne, roztańczone korowody.Festiwal jest świetną okazją do zobaczenia, posłuchania i zasmakowania elementów kultury Górali zamieszkujących Beskidy. Podczas wydarzenia zaprezentują się także zespoły z innych części naszego kraju oraz grupy z Europy i znacznie odleglejszych kontynentów. Nie zabraknie rękodzieła, sztuki ludowej, różnorodnych warsztatów, wystaw, koncertów folkowych i wyśmienite

19 lipca 2024

Koncert Skupina GOLF

W ramach inauguracji 61. Tygodnia Kultury Beskidzkiej już w piątek 26 lipca br. o godz. 19:00 zapraszamy pod Estradę Makowianka. Zagra zespół Skupina GOLF.

17 lipca 2024

Remont Estrady Makowianki w Makowie Podhalańskim.

Estrada Makowianka to od wielu lat miejsce, na którym organizowane są największe imprezy masowe w gminie. Scena już od dawna wymagała gruntownego remontu.  Artyści, którzy w lipcu wystąpią na 61. Tygodniu Kultury Beskidzkiej 27 lipca – 4 sierpnia 2024  będą mieli do dyspozycji wyremontowaną, w pełni bezpieczną i estetyczną estradę.    Zakres przeprowadzonych prac polegał będzie na odnowieniu oraz pracach konserwacyjnych na scenie oraz ternie wokół estrady Makowianka   

11 lipca 2024

Zmiana sposobu uiszczania opłat w strefie płatnego postoju w Makowie Podhalańskim

Z dniem 11.07.2024 roku następuje zmiana sposobu uiszczania opłat w strefie płatnego postoju w Makowie Podhalańskim. Od momentu powstania strefy, tj. od 2004 roku pobór opłaty następował przez upoważnionego pracownika. Obecnie zamontowano parkometr, w którym należy uiścić opłatę oraz pobrać stosowne potwierdzenie i następnie umieścić je w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Parkometr został umieszczony w centralnym miejscu strefy tak aby był widoczny dla wszystkich parkujących. Ceny za parkowanie pozostają na dotychczasowym poziomie i wynoszą: 2 zł za pierwszą godzinę 2,40 zł za drugą godzinę 2,80 zł za trzecią godzinę 2 zł za każdą kolejną godzinę ponad trzy godziny Opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty podstawowej wynosi 100 zł W chwili obecnej opłatę należy uiszczać poprzez wrzucenie monet - parkometr przyjmuje nominały od 10 gr do 5 zł, nie wydaje reszty. W najbliższym czasie zostanie także uruchomiona możliwość uiszczania opłaty za pomocą karty płatn

10 lipca 2024

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (17.07.2024)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 17 lipca 2024 r. (środa) o godz. 10:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którąserdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim zaświadczenia o wyborze na radną Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Mako

10 lipca 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Spraw Socjalnych (17.07.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję na dzień 17 lipca 2024 r. (środa ) o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Społecznych, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019r.; w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Sprawy bieżące. Przewodnicząca KomisjiDorota Kaczmarczyk Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracoda

10 lipca 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego (17.07.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 17 lipca 2024 r. /środa/ o godz. 7:45 posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały : w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Maków Podhalański na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiArkadiusz Listwan Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie