Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

3 października 2022

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 225 - intensywne opady deszczu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące prognozowanego intensywnego opadu deszczu w dniach od 03.10.2022 roku do 04.10.2022 roku.  Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Małopolski Urząd Wojewódzki. 

30 września 2022

XXII Rajd Podbabiogórskie Miasta 2022, czyli Beskidy w kolorach jesieni

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim organizują Rajd "Podbabiogórskie Miasta".  Szczegóły w regulaminie. REGULAMIN XXII RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2022 czyli Beskidy w kolorach jesieni 1. Cele rajdu:  Poznawanie piękna Beskidów w jesiennych kolorach. Propagowanie  turystyki  wśród dzieci i młodzieży poprzez zdobywanie odznak GOT. Wyrabianie tężyzny fizycznej, wyrabianie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną. Popularyzacja Czytelni Letniej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie  Podhalańskim. 2. Główny termin rajdu:  5 października (środa) 2022r.,  godz. 10.00 – 13.00                                                     &

29 września 2022

Termomodernizacja budynków sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański z Programu Funduszy Norweskich

Kolejne etapy prac budowlanych w ramach podpisanych umów z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”. Dla prac modernizacyjnych w Szkołach Wieprzec i Grzechynia zostały podpisane umowy z Wykonawcami zadań a termin ich zakończenia to sierpień roku 2023. W pozostałych szkołach prace przebiegają sprawnie, zgodnie z harmonogramem robót. Wartość dofinansowania to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa. Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański. Chodzi zwłaszcza o zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów, a także zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

29 września 2022

Stół do tenisa stołowego i turniej Makowa Podhalańskiego

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim finansowała zakup stołu do tenisa stołowego dla sekcji działającej przy Domu Kultury w Makowie Podhalańskim występującej w rozgrywkach ligowych pod nazwą Halniak Maków. Zakup został sfinansowany w ramach zadania: projektowanie i rozwój oraz poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska, stadiony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku, place zabaw) na terenie gminy w myśl realizacji hasła „Przez sport do trzeźwości”. W dniu 27.09.2022 r. odbył się Turniej Makowa Podhalańskiego tenisa stołowego. Organizatorami tego wydarzenia był Burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem dzieci i młodzieży. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds. problemów alkoholowych i narkotykowych

27 września 2022

Zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1688K od os. Klimale Górne w Żarnówce...

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniach 29.09.2022r. – 14.10.2022r., w godz. 7:00-17:00 odcinek drogi powiatowej nr 1688K od os. Klimale Górne w Żarnówce do os. Pod Grapą w Wieprzcu będzie zamknięty.  Utrudnienia spowodowane będą wykonywaniem nowej nawierzchni drogi.

27 września 2022

Tydzień dla Rodziny

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim zaprasza na wydarzenie „Tydzień dla Rodziny”, które odbędzie się w dniach 10-14 października 2022 r.  Podczas tych dni w siedzibie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański, odbywać się będzie cykl warsztatów, wykładów i konsultacji. Oferta skierowana jest do każdego. Zarówno osób, które chcą pogłębić wiedzę nt. zdrowego stylu życia, życia bez uzależnienia od alkoholu, jak i dla osób, których ten problem dotyczy i chcą uzyskać informacji i wskazówek, a także dać sobie szansę na pomoc.   Wydarzenie organizowane jest w ramach Lokalnego Międzysektorowego Programu Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu „Tydzień dla Rodziny” realizowanego przez Gminną Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim.   W najbliższym czasie ukażą się szczegóły

25 września 2022

Noc bibliotek

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim dzieci w wieku od 7 lat do udziału w tegorocznej edycji "Nocy bibliotek". To będzie niezapomniany wieczór wrażeń!

23 września 2022

Zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1691K Skawica – Warty – Juszczyn w...

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniach 28.09.2022r. – 01.10.2022r. (środa - sobota), w godz. 7:30-16:00, nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1691K Skawica – Warty – Juszczyn w Juszczynie. Utrudnienia spowodowane będą wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na os. Przysłop i os. Snozy.

20 września 2022

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (26.08.2022)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję na dzień 26 września 2022 r. (poniedziałek ) o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim  Tematem posiedzenia będzie:  Zaopiniowanie projektu uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.170.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2021/2022. Spra

20 września 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (27.09.2022)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję  na dzień 27 września 2022 r. /wtorek/ o godz. 8:15 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego  Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028. w sprawie udzielenia zmiany uchwały Nr XXXIX.377.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2022 roku. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Spyrka Tomasz Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie