Obwieszczenie do pobrania poniżej: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej...
Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria...
W dniu 25 stycznia 2022 roku Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala i wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w...
W załączeniu zarządzenie Nr 0050.616.2022 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodnia Zdrowia w Makowie Podhalańskim. Do pobrania: zarządzenie Nr 0050.616.2022
Informacja z dnia 21.01.2022 roku: Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni  Zdrowia w Makowie Podhalańskim informuje, że do konkursu na stanowisko dyrektora wpłynęły cztery oferty. ...
Urząd Miejski w Makowie Podhalański -  przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego , że w terminie od       1 stycznia do 31 stycznia...
Statystyka Gminy Maków Podhalański wg stanu na dzień 31.12.2021 r. urodzenia:  129 dzieci, zgony: 231 osób, liczba mieszkańców: 15 848 osób. 
W dniu 18.01.2022 r. w obecności wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, radnych Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego oraz burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy...
Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków...
Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję na dzień 26 stycznia 2022 r....
Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ęna...

Kalendarz imprez