Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

13 czerwca 2024

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (20.06.2024)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -  Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków Podhalański za 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Makowa Podhalańskiego.- projekt uchwały (pdf, 95.91KB) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przedłożonym przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia kom

13 czerwca 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych (18.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję na dzień 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2023 r. Sprawy bieżące. Przewodnicząca KomisjiDorota Kaczmarczyk Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

13 czerwca 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego (20.06.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ęna dzień 20 czerwca 2024 r. /czwartek/ o godz. 7:45 posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka drogi gminnej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym w m. Białka w ramach budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28”; w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/116/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim. Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiArkadiusz Listwan Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 199

13 czerwca 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu (20.06.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ęna dzień 20 czerwca 2024 r. /czwartek/ o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Budżetu w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku ; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni w 2024 roku. w sprawie zmiany uchwały nr I.4.2024 z dnia 07.05.2024 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych; w sprawie dokonania oceny sytuacj

12 czerwca 2024

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie...

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 czerwca 2024 r.   o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r.  Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Miejska Komisja Wyborcza w Makowie Podhalańskim podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r. Okręg wyborczy Nr 10 1. POCHOPIEŃ Renata, lat 51, zam. Grzechynia,zgłoszona przez KWW RENATY POCHOPIEŃ - Lista nr 1 2. KACZMARCZYK Szymon Michał, lat 35, zam. Grzechynia,zgłoszony przez KWW MICHAŁ SURMIAK - Lista nr 2 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczejw Makowie Podhalańskim Beata Barbara Stasiak

11 czerwca 2024

Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 45-74 lat

Badania mammograficzne wykonywane są w ramach umowy z NFZ.  BADANIA SĄ BEZPŁATNE DLA UBEZPIECZONYCH KOBIET  Kryteria uczestnictwa w programie profilaktyki raka piersi: badanie wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi - pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu Wyłączenie z programu: objęcie kobiety „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika" na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne" realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; objęcie kobiety „Kompleksową opieka onkolog

10 czerwca 2024

Debata nad Raportem o stanie Gminy Maków Podhalański

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, na dzień 20 czerwca 2024 r., na której ma odbyć się debata nad Raportem o stanie Gminy Maków Podhalański, zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00. Zgłoszenie należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Spyrka Do pobrania: Raport o Stanie Gminy Maków Podhalański za 2023 rok Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Raport o stanie gminy - zgłoszenie w debacie

7 czerwca 2024

KOMUNIKAT - Valvoline Rajd Małopolski - informacja dla mieszkańców gminy

Szanowni Państwo!  Dzięki wytężonej pracy całego sztabu, wsparcia władz, służb mundurowych oraz kilkudziesięciu instytucji i firm, Valvoline Rajd Małopolski kontynuuje swoją drogę w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. W tym roku czeka nas jednak spory awans - dołączyliśmy także do Mistrzostw Europy Centralnej. Valvoline Rajd Małopolski nie zostałby rozegrany, gdyby nie praca ponad 500 osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo, logistykę, regulaminy, marketing i przede wszystkim wielowątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Do naszego regionu przyjedzie kilka tysięcy osób, które napędzą lokalny rynek gastronomiczny i hotelarski już na początku wakacji. Sam rajd promuje nasze okolice nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, pokazując gościnność i otwartość mieszkańców. Pokażmy wspólnie, że nasza mała ojczyzna jest gotowa na coś więcej. W związku z rozgrywaniem Valvoline Rajdu Małopolski zostanie całkowicie zamknięty ruch drogowy na niektórych ulicach. Planowany jest r

7 czerwca 2024

Dzień Dziecka w Makowie Podhalańskim

1 czerwca na Stadionie Miejskim w Makowie Podhalańskim odbył się Dzień Dziecka pod patronatem Burmistrza Makowa Podhalańskiego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych: od kolorowanek, dmuchańców, baniek mydlanych, turnieju piłki nożnej oraz zawodów „TURBO KOZAK” Każde dziecko oraz ich opiekunowie mogło liczyć na poczęstunek, napoje oraz watę cukrową przygotowaną przez organizatorów dnia dziecka. Wszystkie atrakcje były darmowe dla dzieci jak i ich rodziców. Dziękujemy za wsparcie imprezy sponsorom oraz organizatorom, oraz wszystkim uczestnikom wspólnego dnia dziecka.

4 czerwca 2024

Zawiadomienie o losowaniu numerów list

Miejska Komisja Wyborcza w Makowie Podhalańskim zawiadamia, że  7 czerwca 2024 r. o godz.13:00 w Urzędzie Miejskim  w Makowie Podhalańskim (pokój nr 11) zostaną przyznane numery list kandydatów zarejestrowanych przez komitety wyborcze,  w wyborach uzupełniających zarządzonych na 30 czerwca 2024 roku  do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w drodze publicznego losowania.  Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Beata Stasiak Do pobrania: Zawiadomienie o losowaniu numerów list

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie