Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

20 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (23.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 23 maja 2024 r. /czwartek/ o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Tematem posiedzenia będzie: Analiza sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Makowskiego Centrum Kultury. Zapoznanie się z opinią kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz sporządzenie opinii i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego za 2023 rok. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Jacek Stanaszek Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od

16 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rady ds. Turystyki i Sportu (20.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku, zwołuję na dzień 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:15 posiedzenie Komisji Rady ds. Turystyki i Sportu które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem posiedzenia będzie: Przedstawienie informacji dotyczących dokończenia prac inwestycyjnych na obiektach klubów: Tempo Białka Naroże Juszczyn Halniak Maków Podhalański Omówienie inwestycji na boisku klubu Grom Grzechynia Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiMariusz Sałaciak Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

16 maja 2024

Wyniki konkursu na stanowiska dyrektorów szkół

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, funkcje powyższe zostały powierzone: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu - Pani Wiesławie Krzyściak na okres od dnia 01 lipca 2024r.do dnia 31 sierpnia 2028r. (Zarządzenie Nr 0050.1020.2024 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 kwietnia 2024r.) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce - Pani Annie Bury na okres 5 lat szkolnych od dnia 01 września 2024r.do dnia 31 sierpnia 2029r. (Zarządzenie Nr 0050.1019.2024 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 kwietnia 2024r.)

15 maja 2024

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (22.05.2024)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 10:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku.- projekt uchwały (pdf, 368.63KB) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański.- projekt uchwały (pdf, 5,854.15KB) Podjęcie uchwały w sprawie zwiększeni

15 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych (22.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 22 maja 2024 r. (środa ) o godz. 9:20 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Sprawy bieżące. Przewodnicząca KomisjiDorota Kaczmarczyk Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

15 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego (22.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych (Białka Osłonki) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.(Białka Dudrakówka) Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiArkadiusz Listwan Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

15 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu (22.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 7:40 posiedzenie Komisji Budżetu w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku ; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański; w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2024 rok; w sprawie zmiany uchwały nr LX.576.2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w latach 2024-2025; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiep

14 maja 2024

Awaria tężni solankowej

Informujemy, że z powodu awarii pompy w tężni solankowej przy ulicy Jodłowej w Makowie Podhalańskim - tężnia jest nieczynna. Gmina dokłada wszelkich starań do jak najszybszego rozwiązania problemu, planowany termin uruchomienia tężni w najbliższy poniedziałek, tj. 20 maja 2024 roku. Przepraszamy za niedogodności. 

11 maja 2024

Zbliża się termin płatności II raty opłaty za odpady komunalne oraz podatku rolnego, leśnego i...

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, iż 15-go maja upływa termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat można dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych: w kasie Urzędu Miejskiego (w godzinach 7:15-14:00), na konta bankowe, na konto bankowe za pośrednictwem Gminnego Portalu Interesanta eUrzad (https://eurzad.makow-podhalanski.pl/#/strona/pl/st...), na konto bankowe za pomocą aplikacji mobilnej mMieszkaniec (https://mmieszkaniec.pl/).

10 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (15.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 15 maja 2024 r. /środa/ o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Tematem posiedzenia będzie: Analiza sprawozdania z działalności Gminnych Placówek Oświatowych za 2023 r. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Maków Podhalański za 2023 rok. Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiJacek Stanaszek Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie