Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie...
Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków...
Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...
Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...
Plakat promujący konkursy realizowane na terenie województwa małopolskiego, dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Do pobrania: Plakat
Zgodnie z zapisami w ustawie o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 rolnik ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu i dotyczy to zarówno telefonów od rachmistrza z terenu Gminy jak i Wojewódzkiego Biura Spisowego....
W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych, realizowane raz na 10...
W związku z rozszerzającą się skalą pandemii w Polsce oraz  objęciem STREFĄ CZERWONĄ powiatu suskiego , ARiMR wprowadza ograniczenia w bezpośredniej  obsłudze beneficjentów. Obsługa będzie odbywała się zgodnie z zapisami...
Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe...
W dniu 30.09.2020 r. o północy zakończyło się głosowanie internetowe na projekty złożone przez mieszkańców Makowa Podhalańskiego. W czwartek 01.10.2020r. nastąpiła weryfikacja numerów PESEL w celu sprawdzenia ich poprawności tj. potwierdzenia czy...
Jak już wcześniej informowaliśmy Gmina Maków Podhalański jako pierwsza w powiecie suskim otrzymała dotacje z rządowego programu Maluch+. Dofinansowanie wyniosło ponad 1,6 mln zł przy wkładzie własnym gminy nieco ponad...
Zmiana ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 1 września 2020 roku w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych...

Kalendarz imprez