Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

26 maja 2023

Komunikat - Dopłaty do zbóż

Sprzedając: pszenicę, pozostałe zboża oraz rzepak i rzepik do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę. Do pszenicy jest to 2200 zł/ha.  Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2023 r. Co obejmują dopłaty? Dopłaty za pozostałe zboża: kukurydzę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki zbożowe, grykę oraz za rzepak i rzepik będą zróżnicowane w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy. Środki będą pochodziły z budżetu państwa. Jak otrzymać dopłatę? Aby otrzymać dopłatę, należy: Sprzedać swoje zboże do 15 czerwca 2023 r. Wziąć fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże. Złożyć wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie 1-30 czerwca 2023 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowym oddziale ARiMR. Opublikowano na prośbę: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

25 maja 2023

Odszedł dh KAZIMIERZ PAŁKA

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł  dh KAZIMIERZ PAŁKA wieloletni Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Maków Podhalański.  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 maja 2023 roku (sobota) o godz. 9:00 w Kościele Parafialnym w Makowie Podhalańskim.  Składamy wyrazy głębokiego współczucia dla całej Rodziny.

24 maja 2023

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (31.05.2023)

Maków Podhalański,dnia 24.05.2023 r. OgSO.0012.2.43.2023 ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 31 maja 2023 r. /środa/ o godz. 7 45 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego

24 maja 2023

Zawiadomienie o posiedzeniu LI Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (31.05.2023)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański  zwołuję nadzień 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku. - projekt uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. - projekt uchwały P

19 maja 2023

XXVIII Terenowy Wyścig Rowerowy

Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala zaprasza do udziału w Terenowym Wyścigu Rowerowym, który odbędzie się 10 czerwca 2023 r. w Makowie Podhalańskim. Podobnie jak w poprzednich latach rywalizacja młodych sportowców będzie miała miejsce na terenie boiska sportowego nad rzeką Skawą (dojazd od strony ogródków działkowych, parking na placu przy dworcu PKP). Zawody rozpoczną się o godz. 15.00. Impreza przygotowana została z myślą o uczniach Szkół Podstawowych i Szkół Średnich, głównie z terenu powiatu suskiego. Uczestnicy biorą udział w pokonaniu jednego z ośmiu dystansów, którego długość ustalana jest w zależności od kategorii wiekowej zawodników. Serdecznie zapraszamy! REGULAMIN XXVIII TERENOWEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO MAKÓW PODHALAŃSKI - 10.06.2023r. ORGANIZATORZY: Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, Powiat Suski. CELE: - popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku w szczególności jazdy

18 maja 2023

XXXI Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej

W sobotę 27 maja 2023 roku już po raz 31. entuzjaści czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu będą mieli okazję spotkać się podczas Międzynarodowego Biegu Ulicznego po Ziemi Makowskiej. Zawodnicy biorący udział w imprezie startować będą w kategoriach dostosowanych do wieku uczestników. Od 2018 roku obowiązuje atestowana trasa Biegu Głównego na 10 km oraz dwie kategorie Biegu – na dystansie 5 KM oraz MARSZ NORDIC WALKING, w których zawodnicy wspólnie wystartują o godz. 15.00 Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy licznie będą dopingować uczestników biegu, którzy przyjeżdżają do nas z wielu zakątków Polski, a także z zagranicy. Na linii startu (od godz. 10.00) staną przedszkolaki, a po nich kolejni zawodnicy podzieleni na poszczególne kategorie wiekowe. Informujemy, że w związku z przebiegiem trasy XXXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego po Ziemi Makowskiej przez ulice Makowa Podhalańskiego nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym w dniu imprezy 27.05.2023 r. w godzinach od 10.

12 maja 2023

Uzależnieniom mówię NIE! Wybieram ZDROWIE!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Juszczynie realizuje Program „Uzależnieniom mówię NIE! Wybieram ZDROWIE!”    W okresie kwiecień-czerwiec 2023 r.   Celem głównym Programu jest  promowanie alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki), a także uzależnień behawioralnych (np. nadużywanie sieci, telefonów komórkowych, gier komputerowych). Ponadto Program przewiduje następujące cele szczegółowe m.in. wzmacnianie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie spędzania wolnego czasu,  redukcja stresu, kształtowanie wzorców regulacji emocji,  zwiększanie umiejętności w zakresie budowania prawidłowych więzi międzyludzkich, integracja zespołu młodzieżowej drużyny pożarniczej, doskonalenie współpracy w grupie, rozbudzanie i

10 maja 2023

Komunikat "Ptasia grypa"

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa.  Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa mało

10 maja 2023

XXIX "Rajd Górski Koskowa Góra" - 2023

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXIX Rajdzie Górskim "Koskowa Góra 2023".  Regulamin: 29 Rajd Górski Koskowa Góra 2023 1. Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidów wiosną. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT. 2. Termin rajdu:         Główny termin 17 maja 2023r. (środa – godz 11.00 – 14.00) Pozostałe od 18 maja 2023r. (czwartek) do 2 czerwca 2023r. (piątek) 3. Termin zgłoszeń:    Przed rajdem i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka , wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (33 87

10 maja 2023

Gminny Konkurs Plastyczny "Moja mama jest wspaniała"

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zapraszają młodych artystów do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Moja mama jest wspaniała". Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy prace przygotować mają w jednej z zaproponowanych przez organizatorów technik. Są to: malarstwo, rysunek, malarstwo na szkle i formy przestrzenne. Każdy z uczestników zgłosić może jedną, własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach, oprawioną w ramkę drewnianą lub passe-partout, a także dokładnie opisaną na odwrocie (dane dotyczące autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego). Dostarczyć ją należy do Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5 w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2023r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24.05.2023 r. o godz. 10.00. Do pobrania: Regulamin konkursu Więcej informacji na stronie in

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie