Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

17 sierpnia 2022

Dodatek węglowy - informacja

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. WARUNKI PRZYZANIA DODATKU WĘGLOWEGO Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1

17 sierpnia 2022

Zawiadomienie o posiedzeniu XLII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (24.08.2022)

Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański  zwołuję na dzień 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00  Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.  Proponowany porządek obrad:  Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku.- projekt uchwały (pdf, 459.60KB) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.-

17 sierpnia 2022

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (24.08.2022)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję  na dzień 24 sierpnia 2022 r. (środa ) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim  Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański. Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiKazimierz Polak Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

17 sierpnia 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (24.08.2022)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję  na dzień 24 sierpnia 2022 r. /środa/ o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego  Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie Polany. Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiSpyrka Tomasz Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z

16 sierpnia 2022

4. edycja "Harpagan z przeszkodami"

20 sierpnia zapraszamy na 4. edycję "Harpaganu z przeszkodami". Start na starym boisku nad Skawą, trasa wiedzie m.in przez rzekę Skawa. Przygotujemy wiele przeszkód, które sprawią, że bieg będzie tylko jednym z elementów. Dystans to blisko 5 km. Większą wagę przywiązujemy do sprawności ogólnej zawodników .Organizatorami całego przedsięwzięcia jest Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie wraz ze Stowarzyszenie "Mocni Pomocni". Poniżej link do zapisów oraz regulamin https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=766   Uwaga Z uwagi na fakt, że nasza inicjatywa została wsparta przez sponsora zmianie ulegnie opłata za bieg i marsz Harpagana. Każdy kto zapisze się do 17 sierpnia przez Chronotex zapłaci jedynie 20 zł   REGULAMIN BIEGU HARPAGANA I MARSZU NW   I. Cel wydarzenia: 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej. 2. Upowszechnienie biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej

14 sierpnia 2022

XXVI “Międzynarodowy Złaz Samorządowców”

W 2022 roku na trasie XXVI Międzynarodowego Złazu Samorządowców spotkamy się w gminie Stryszawa należącej do powiatu suskiego, w skład której wchodzi osiem miejscowości: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów. Najstarszą z nich jest Krzeszów będący już w 1355 r. siedzibą małej parafii, pozostałe powstały znacznie później – w XVI-XVII wieku. Ważną rolę w tutejszym osadnictwie odegrała pasterska ludność wołoska, której ślady zachowały się do dziś zarówno w lokalnym nazewnictwie jak i charakterystycznej, rozproszonej i sięgającej wysoko pod górskie grzbiety zabudowie. Przez wieki obszar obecnej gminy stanowił własność prywatną, wchodząc w większości w skład  tzw. państwa suskiego Komorowskich, Wielopolskich i Branickich, a także częściowo ślemieńskiego i żywieckiego (Kurów, Pewelka, Hucisko). Stryszawa, Lachowice i sąsiadujące z nimi wsie są najstarszym, funkcjonującym od połowy XIX wieku i czynnym do dzisiaj ośrodkiem produkcji drewnianych zabawek

10 sierpnia 2022

Głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego

Zasady głosowania. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Miasta Makowa Podhalańskiego, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat i na stałe są zameldowani na jego terenie. Głosujący może zagłosować na maksymalnie dwa projekty (można oddać głos na jeden lub dwa projekty, ale wszystkie projekty musisz wybrać w trakcie jednego głosowania). Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania. Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia. Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego. W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.  Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. Jede

10 sierpnia 2022

Zamknięcie PSZOK w dniu 12.08.2022 r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 12.08.2022 roku (piątek) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 7 będzie nieczynny z powodu przeglądu urządzeń technicznych. Za niedogodności związane z zamknięciem PSZOK w dniu 12.08.2022 roku przepraszamy.

10 sierpnia 2022

Utrudnienia w ruchu na drodze łączącej Jachówkę z Makowem Podhalańskim

W dniach od 03 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. droga „Celakówka” w Jachówce łącząca Jachówkę z Makowem Podhalańskim będzie nieprzejezdna z powodu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.  Informacja przekazana przez Urząd Gminy w Budzowie (https://budzow.pl/informacja-utrudnienia-w-ruchu/)

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie