2022-01-14

Zachęcamy do udziału w proponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Dom Kultury zajęciach,  zaplanowanych dla dzieci w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim oraz w naszych filiach  w Białce, Grzechyni, Juszczynie i...
Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rząd w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem na...
Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku....
Aplikacja "Kiedy śmieci" umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach gminy Maków Podhalański, zawiera informacje o zasadach segregacji odpadów, terminach płatności za odpady, informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...
Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający...

2022-01-10

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody...
W załączeniu zarządzenie Nr 0050.612.2022 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodnia Zdrowia w Makowie Podhalańskim. Do pobrania:  ZARZĄDZENIE Nr 0050.612.2022 Burmistrza Makowa… (pdf, 1,785.18KB)
6 stycznia 2022 r. zapraszamy do wspólnego celebrowania Święta Objawienia Pańskiego!  Po Mszy Św. o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskimzapraszamy wszystkich na...
     Uprzejmie informujemy, że 29 grudnia 2021 roku, została podpisana z Wojewoda Małopolskim umowa na dopłatę do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 489 433,40 zł....

2022-01-04

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM,...
Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim będzie NIECZYNNY.  Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur związany ze zgłaszaniem zgonów od godziny 13.00
Nadchodzi radosny czas.  Niebawem usiądziemy przy wigilijnym stole, podzielimy się opłatkiem,  zachwycimy się cudem Bożych Narodzin.  Życzymy, aby te wydarzenia stały się dla Państwa źródłem szczęścia i rodzinnego zbliżenia.  Niech...

Kalendarz imprez