9 kwietnia 2024

Uchwała nr 17/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 kwietnia 2024 roku...

Uchwała nr 17/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 kwietnia 2024 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 roku Do pobrania:  Uchwała nr 17/2024 - ponowne głosowanie (pdf, 318.18KB)

9 kwietnia 2024

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym Do pobrania:  Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym(pdf, 14,726.72KB)

9 kwietnia 2024

Protokół z wyborów Burmistrza Makowa Podhalańskiego

Protokół z wyborów Burmistrza Makowa Podhalańskiego Do pobrania:  Protokół z wyborów Burmistrza Makowa Podhalańskiego(pdf, 1,270.50KB)

9 kwietnia 2024

Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Do pobrania:  Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim(pdf, 3,796.70KB)

20 marca 2024

POSTANOWIENIE NR 464/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 marca 2024 r....

POSTANOWIENIE NR 464/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Maków Podhalański Do pobrania:  Postanowienie (pdf, 210.55KB)

19 marca 2024

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 15.03.2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na...

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 15.03.2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Makowa Podhalańskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2023 roku Do pobrania:  Obwieszczenie (pdf, 358.17KB)

19 marca 2024

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 15.03.2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów...

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 15.03.2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Do pobrania:  Obwieszczenie (pdf, 2,167.72KB)

18 marca 2024

Pierwsze posiedzenie komisji obwodowych

Postanowienie NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych  w Gminie Maków Podhalański odbędzie się: Termin: 22 marca 2024 roku o godz. 13:30 Miejsce: Makowskie Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim Do pobrania:  Postanowienie (pdf, 679.75KB)

15 marca 2024

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie NR 437/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Do pobrania:  Postanowienie (pdf, 203.69KB) Postanowienie - załącznik (pdf, 160.76KB)

15 marca 2024

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Suskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Do pobrania:  Obwieszczenie(pdf, 117.68KB)

15 marca 2024

POSTANOWIENIE NR 437/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 marca 2024 r....

POSTANOWIENIE NR 437/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Do pobrania:  Postanowienie(pdf, 203.69KB) Postanowienie - załącznik(pdf, 160.76KB)

14 marca 2024

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.   Do pobrania:  Obwieszczenie o przyznanych numerach (pdf, 465.25KB)

13 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych...

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 5 marca 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 Maków Podhalański (Dolny): ul. Leśna, Polna, Spacerowa, Szkolna, Wolności od nr 134 do nr 244 parzyste i od nr 115 do nr 223 nieparzyste, Osiedle Działy, Osiedle Jasnochowa, Osiedle Mędralowa, Osiedle Pawlicówka, Osiedle Polana, Osiedle Pykowa, Osiedle Pyrowa, Osiedle Rabowa, Osiedle Sarnowa,

13 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych

Obwieszczenie  Burmistrza Makowa Podhalańskiego  z dnia 5 lutego 2024 roku  Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 Maków Podhalański (Dolny): ul. Leśna, Polna, Szkolna, Wolności od nr 134 do nr 244 parzyste i od nr 115 do nr 223 nieparzyste, Spacerowa, Osiedle Działy, Osiedle Jasnochowa, Osiedle Mędralowa, Osiedle Pawlicówka, Osiedle Polana, Osiedle Pykowa, Osiedle Pyrowa, Osiedle Rabowa, Osiedle Sarnowa, Osiedle Stanaszkowa; Grzechynia: nr

12 marca 2024

Zawiadomienie o losowaniu numerów list

Miejska Komisja Wyborcza w Makowie Podhalańskim zawiadamia, że  14 marca 2024 r. o godz.12:30 w Urzędzie Miejskim  w Makowie Podhalańskim (pokój nr 11) zostaną przyznane numery list kandydatów zarejestrowanych przez komitety wyborcze, w wyborach  do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim -w drodze publicznego losowania.  Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Beata Stasiak

11 marca 2024

Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Makowie Podhalańskim

Informacja  Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II  z dnia 11 marca 2024 r.  Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Maków Podhalański obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje: § 1 W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: - Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5 - Nr 6 - Nr 7 - Nr 8 - Nr 9 - Nr 10 - Nr 11 - Nr 12. § 2 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II Piotr Borkowski

29 lutego 2024

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA   Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach  W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim wchodzą: Lp. Imię i nazwisko Funkcja 1. Barbara Halina Bisaga Członek Komisji 2. Marcin Ryszard Czarniak Członek Komisji 3. Monika Czarniak Członek Komisji 4. Małgorzata Anna Kaczmarczyk Członek Komisji 5. Michał Krawczycki Członek Komisji 6. Bogusław Edward Kysiak Członek Komisji 7. Beata Barbara Stasiak Członek Komisji 8. Stanisława Warta Członek Komisji 9. Joanna Maria Wilczek Członek Komi