Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Miejska Komisja Wyborcza w Makowie Podhalańskim podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r.

 Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:


Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY POCHOPIEŃ

2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ SURMIAK

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim

Beata Barbara Stasiak


Załączniki

  1. Obwieszczenie (pdf, 252.10KB)