Wykaz podatników – osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Za 2023 rok 

Za 2022 rok 

Za 2021 rok 

Za 2020 rok 

Za 2019 rok