Tryb „małych grantów” jest uproszczoną formą zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Realizacja zadań publicznych (tzw. projektów) przez organizacje pozarządowe odbywa się na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa daje możliwość realizacji dwóch trybów zlecania zadań publicznych:

  1. konkurs na realizację zadania publicznego
  2. tryb z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” 

Oba tryby realizowane są w formie dotacji na realizację zadań publicznych. Istotą tzw. „małego grantu” jest to, że ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.


Lista ofert - rok 2024Lista ofert - rok 2023Lista ofert - rok 2022Zobacz również: 

  1. Programy współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi
  2. Tryb małych grantów (przekierowanie na stronę BIP) 
  3. Tryb podstawowy - konkursy  (przekierowanie na stronę BIP)