Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w ramach swojej działalności wykonuje następujące czynności:

  1. podejmuje działania zmierzające do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  2. prowadzi konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, których celem jest motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
  3. prowadzi konsultacje z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
  4. udziela wsparcia w postaci konsultacji dla osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez członka rodziny,
  5. wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania z uchwałami Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
  6. podejmuje czynności zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnienia na terenie gminy Maków Podhalański.
Aktualności związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim:

20 czerwca 2023

Wypełnij ankietę do diagnozy problemów społecznych w Gminie Maków Podhalański

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim oraz  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczynają prace nad nowym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2028. Prace nad Programem poprzedzi wykonanie kompleksowej diagnozy zagrożeń dotykających mieszkańców gminy. Diagnoza zbuduje obraz gminy w zakresie występowania m.in. uzależnień behawioralnych, przemocy domowej, uzależnień od alkoholu oraz narkotyków, problemów szkolnych (kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży), wpływu covid na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.   Badaniem zostaną objęci uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, dorośli mieszkańcy, a także sprzedawcy napoi alkoholowych. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety. Jej wyniki pomogą wskaza

12 maja 2023

Uzależnieniom mówię NIE! Wybieram ZDROWIE!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Juszczynie realizuje Program „Uzależnieniom mówię NIE! Wybieram ZDROWIE!”    W okresie kwiecień-czerwiec 2023 r.   Celem głównym Programu jest  promowanie alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki), a także uzależnień behawioralnych (np. nadużywanie sieci, telefonów komórkowych, gier komputerowych). Ponadto Program przewiduje następujące cele szczegółowe m.in. wzmacnianie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie spędzania wolnego czasu,  redukcja stresu, kształtowanie wzorców regulacji emocji,  zwiększanie umiejętności w zakresie budowania prawidłowych więzi międzyludzkich, integracja zespołu młodzieżowej drużyny pożarniczej, doskonalenie współpracy w grupie, rozbudzanie i

20 kwietnia 2023

Szczęśliwa kobieta to zdrowa rodzina

Program Profilaktyczny „Szczęśliwa kobieta to zdrowa rodzina” realizowany jest we współpracy z Kołem Gospodyń w Białce w okresie marzec-maj 2023 r.  Celem Programu jest wzmacnianie kompetencji społecznych kobiet, wspieranie aktywności społecznych i prospołecznych, budowanie zdrowych sieci wsparcia, ograniczenie zachowań ryzykownych zmierzających do sięgania po alkohol, promocja budowania i utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.   W ramach Programu zrealizowane zostały warsztaty profilaktyczne podczas, których zostały poruszane następujące tematy:  Człowiek w zdrowej rodzinie Charakterystyka rodziny z problemem alkoholowym Dzieci i ich role w rodzinie z problemem alkoholowym (bohater rodziny, kozioł ofiarny, maskotka, dziecko we mgle) Rodzaje i formy pomocy i wsparcia  Ponadto zostały zorganizowane zajęcia gimnastyczne dla kobiet.  Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej

17 lutego 2023

Ogólnodostępny alkomat do badania trzeźwości

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim informuje, iż w budynku, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny przy GKPiRPA w Makowie Podhalańskim (ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański) na parterze zainstalowany został ogólnodostępny alkomat do badania trzeźwości. Osoby zainteresowane  mogą poddać się badaniu w godzinach pracy instytucji znajdujących się w budynku.  Celem zadania jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.  mgr Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds problemów alkoholowych i narkotykowych 

17 stycznia 2023

Pierwsze kroki w cyberświecie - zróbmy je razem

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim zaprasza do zapoznania się z kampanią aktualnie prowadzona przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom „Pierwsze kroki w cyberświecie - zróbmy je razem”. Celem kampanii jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym.  Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wartościowymi materiałami - https://pierwszekroki.net/

21 października 2022

Rozstrzygnięcie konkursu „W Rodzinie Siła. Rodzina wolna od uzależnienia od alkoholu”

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją Lokalnego Międzysektorowego Programu Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu „Tydzień dla Rodziny” ogłosiła konkurs dla uczniów klas Szkół Podstawowych na terenie Gminy Makow Podhalanski pt. „W Rodzinie Siła. Rodzina wolna od uzależnienia od alkoholu”. Otrzymaliśmy prace ze szkół: Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, SPSK Maków Podhalański, Białka, Żarnówka. Dziękujemy wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie i piękne pracę.  Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds. problemów alkoholowych i narkotykowych

11 października 2022

Tydzień dla Rodziny

Tydzień dla Rodziny już się zaczął. Zapraszamy serdecznie na cykl spotkań, warsztatów, wykładów i konsultacji.  Wczoraj wykład oraz konsultacje poprowadził Pan Radomił Jeleń mówiąc o rodzinie, której problem nadużywania alkoholu dotyczy.  W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się aby mówić o tym, co w życiu ważne i o tym jakie konsekwencje niesie za sobą uzależnienie od alkoholu.  Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania.  Żaneta Łopata

3 października 2022

Tydzień dla Rodziny

W dniach 10-14 października 2022 r. odbędzie się cykl spotkań, warsztatów, konsultacji. Działania te realizowane będą w ramach Programu „Tydzień dla Rodziny” - Lokalny Międzysektorowy Program Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu realizowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim.   Prezentujemy Państwu harmonogram wydarzeń i zapraszamy serdecznie.  Jednocześnie informuje, że w ramach tego wydarzenia został ogłoszony konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański - tematem konkursu jest: „W rodzinie SIŁA. Rodzina wolna od uzależnienia od alkoholu”. Prosimy, aby dzieci chcące wziąć udział w konkursie przygotowały plakaty w formacie A4-A3. Prace, które będą najbardziej odzwierciedlać powyższy temat zostaną nagrodzone oraz wyróżnione. Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds. problemów alkoholowych i narkotykowych

29 września 2022

Stół do tenisa stołowego i turniej Makowa Podhalańskiego

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim finansowała zakup stołu do tenisa stołowego dla sekcji działającej przy Domu Kultury w Makowie Podhalańskim występującej w rozgrywkach ligowych pod nazwą Halniak Maków. Zakup został sfinansowany w ramach zadania: projektowanie i rozwój oraz poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska, stadiony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku, place zabaw) na terenie gminy w myśl realizacji hasła „Przez sport do trzeźwości”. W dniu 27.09.2022 r. odbył się Turniej Makowa Podhalańskiego tenisa stołowego. Organizatorami tego wydarzenia był Burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem dzieci i młodzieży. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds. problemów alkoholowych i narkotykowych

27 września 2022

Tydzień dla Rodziny

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim zaprasza na wydarzenie „Tydzień dla Rodziny”, które odbędzie się w dniach 10-14 października 2022 r.  Podczas tych dni w siedzibie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański, odbywać się będzie cykl warsztatów, wykładów i konsultacji. Oferta skierowana jest do każdego. Zarówno osób, które chcą pogłębić wiedzę nt. zdrowego stylu życia, życia bez uzależnienia od alkoholu, jak i dla osób, których ten problem dotyczy i chcą uzyskać informacji i wskazówek, a także dać sobie szansę na pomoc.   Wydarzenie organizowane jest w ramach Lokalnego Międzysektorowego Programu Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu „Tydzień dla Rodziny” realizowanego przez Gminną Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim.   W najbliższym czasie ukażą się szczegóły