W 2013 r. ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1318) wprowadziła w art. 5c ust. 2 rozwiązanie pozwalające powoływać gminne rady seniorów – organy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, reprezentujące środowiska seniorów. 

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy Rada Miejska w Makowie Podhalańskim powołała Gminną Radę Seniorów. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
Aktualności dotyczące działalności Gminnej Rady Seniorów w Gminie Maków Podhalański

28 marca 2024

Życzenia świąteczne 2024 - Rada Seniorów

Nieci Zmartwychwstały Chrystus  oświeca Wam drogę codziennego życia,  obdarza Błogosławieństwem i pomaga  życie czynić szczęśliwym.  Panu Burmistrzowi, Radzie Miejskiej wraz z Przewodniczącym, pani Sekretarz, pozostałym  pracownikom urzędu oraz Seniorom Gminy Maków Podhalański, życzy: Gminna Rada Seniorów

21 grudnia 2023

Życzenia świąteczne - Rada Seniorów

Pełnych ciepła, spokoju, radości i miłości Świat Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2024 roku p. Burmistrzowi, p. Sekretarz, p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej, wszystkim pozostałym Pracownikom Urzędu oraz Seniorom Gminy Maków Podhalański, życzy, Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim

13 kwietnia 2022

Życzenia wielkanocne

Zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Wielkanocnych w otoczeniu najbliższej Rodziny oraz Błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa, Panu Burmistrzowi wraz z wszystkimi Pracownikami Urzędu oraz Seniorom Gminy Maków Podhalański życzy  Gminna Rada Seniorów

23 grudnia 2021

Informacja - Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów, po przerwie spowodowanej : pandemią: wznawia pracę. Członkowie Gminnej Rady Seniorów będą pełnili dyżury w każdy wtorek w Urzędzie Miejskim w Makowie, w pokoju nr 11. ( I piętro ),w godź 9:30 do 11:00. Rozpoczynamy 20. 07. 2021. Prosimy o przedstawianie nam propozycji, uwag, oczekiwań oraz swoich problemów,  Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim

23 grudnia 2021

Życzenia świąteczne - Gminna Rada Seniorów

Niech moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie oraz radość. Każda chwila Bożego Narodzenia niech będzie błogosławiona, a Nowy Rok przyniesie Wam zdrowie, pomyślność i szczęście. Najpiękniejszych Świąt Narodzenia Pańskiego Panu Burmistrzowi, Pani Sekretarz, Panu Przewodniczącemu Rady, pozostałym Pracownikom Urzędu oraz wszystkim Seniorom Gminy Maków Podhalański życzy: Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.