Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, o kolejnym postępie prac modernizacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Jazy w Makowie Podhalańskim. Zakończono kolejny etap prac, który obejmował – modernizację ogrodzenia ośrodka wraz z bramami wjazdowymi.

Zadanie zrealizowała wybrana w postępowaniu przetargowym Firma „JULKAR” z Bieńkówki, wartość zrealizowanych robót budowlanych obecnego etapu wyniosła 288 539,51 PLN. Przypominamy, że na realizację prac modernizacyjnych OW Jazy Gmina Maków Podhalański pozyskała zewnętrzne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 2 600 000,00 PLN.