Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXVIII Rajdzie Górskim "Koskowa Góra 2022"
Regulamin
Oddział PTTK  w Suchej Beskidzkiej   
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

 1. Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidów wiosną. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT.
 2. Termin rajdu: Od 18 maja 2022 r. (środa – godz. 11.00-14.00) do 3 czerwca (piątek) 2022r.
 3. Termin zgłoszeń: Przed rajdem i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka, wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (33 874 36 70) prosimy o  informację o ogólnej sumie wpisowego i terminie rajdu. Opiekunowie proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego na trasie.
 4. Wpisowe:   - 5,00 zł od osoby. Wpłaty wpisowego można dokonać w miejscu i terminie uzgodnionym z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.
 5. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.  
 6. Świadczenia: Znaczki rajdowe, punkty do GOT. Pamiątkowe pieczątki PTTK  do książeczek GOT. Dyplomy uczestnictwa  i wydawnictwa turystyczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe dla poszczególnych drużyn.
 7. Meta rajdu: I termin (18 maja 2022r.) - Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki  Publicznej  w Makowie Podhalańskim ul 3 Maja 24 w godz. 11.00 - 14.00. Na mecie okolicznościowa prelekcja związana z zabytkami Podbabiogórza;
  II termin - pozostałe dni do 3 czerwca 2022r. - meta Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej.
 8. Przebieg rajdu: Uczestnicy przybywają na metę rajdu wg. dowolnej wybranej przez siebie trasy.
 9. Obowiązki uczestników: Posiadanie przez każdego uczestnika odpowiedniego ubioru i obuwia. Przestrzeganie zasad kultury turystycznej na szlaku oraz pomocy koleżeńskiej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie rajdu.


 Z turystycznym pozdrowieniem.Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,z-tu...