Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXIX Rajdzie Górskim "Koskowa Góra 2023". Regulamin:

29 Rajd Górski Koskowa Góra 2023

1. Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidów wiosną. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT.

2. Termin rajdu:        

Główny termin 17 maja 2023r. (środa  godz 11.00  14.00)

Pozostałe od 18 maja 2023r. (czwartek) do 2 czerwca 2023r. (piątek)

3. Termin zgłoszeń:    Przed rajdem i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka , wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (33 874 36 70) prosimy o  informację o ogólnej sumie wpisowego  i terminie rajdu. Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

4. Wpisowe:   5.00 zł od osoby. Wpłaty wpisowego można dokonać w miejscu i terminie uzgodnionym z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

5. Uczestnicy:    W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, drużyny harcerskie, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.  

6. Świadczenia:   Znaczki rajdowe, punkty do GOT. Pamiątkowe pieczątki PTTK  do książeczek GOT. Dyplomy uczestnictwa  i wydawnictwa turystyczne ufundowane przez Starostwo Powiatowe dla poszczególnych drużyn.

7. Meta rajdu:  I termin (17 maj 2023r.) - Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul 3 Maja 24 w godz.11.00 - 14.00

Na mecie okolicznościowa prelekcja związana z zabytkami Podbabiogórza                                              

II termin - pozostałe dni do 2 czerwca 2023r. - meta Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej.  

8. Przebieg rajdu:   Uczestnicy przybywają na metę rajdu wg. dowolnej wybranej przez siebie trasy.

9. Obowiązki uczestników: Posiadanie przez każdego uczestnika odpowiedniego ubioru i obuwia. Przestrzeganie zasad kultury turystycznej na szlaku oraz pomocy koleżeńskiej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie rajdu.


Z turystycznym pozdrowieniemSzczegółowe informacje na stronie internetowej: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,29-e...