27 sierpnia 2022 roku spotykamy się na trasie XXVI Międzynarodowego Złazu Samorządowców w gminie Stryszawa należącej do powiatu suskiego, w skład której wchodzi osiem miejscowości: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów. Najstarszą z nich jest Krzeszów będący już w 1355 r. siedzibą małej parafii, pozostałe powstały znacznie później – w XVI-XVII wieku. Ważną rolę w tutejszym osadnictwie odegrała pasterska ludność wołoska, której ślady zachowały się do dziś zarówno w lokalnym nazewnictwie jak i charakterystycznej, rozproszonej i sięgającej wysoko pod górskie grzbiety zabudowie. Przez wieki obszar obecnej gminy stanowił własność prywatną, wchodząc w większości w skład  tzw. państwa suskiego Komorowskich, Wielopolskich i Branickich, a także częściowo ślemieńskiego i żywieckiego (Kurów, Pewelka, Hucisko). Stryszawa, Lachowice i sąsiadujące z nimi wsie są najstarszym, funkcjonującym od połowy XIX wieku i czynnym do dzisiaj ośrodkiem produkcji drewnianych zabawek w Polsce. Szczególnym zabytkiem na terenie gminy jest piękny, drewniany kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Lachowicach z końca XVIII wieku.  W centrum Stryszawy stoi XIX-wieczny budynek dawnego Zarządu Dóbr Leśnych, w którym warto odwiedzić Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej prezentujące ekspozycję dokumentującą historię i dzień dzisiejszy tego charakterystycznego dla tutejszych wsi rzemiosła. Ciekawym miejscem jest także os. Siwcówka z klasztorem ss. Zmartychstanek z ulubionym miejscem letniego wypoczynku Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Msza św. w intencji  uczestników Złazu i mieszkańców należących do SGB odprawiona zostanie na boisku sportowym w Kukowie o godzinie 13:00.

Cel Złazu:

Celem złazu jest tworzenie wśród wspólnoty samorządowej przyjaznej atmosfery, integracji społeczności lokalnej mieszkającej po obydwu stronach granicy polsko-słowackiej, promowanie górskich miejscowości, podziwianie piękna krajobrazów i przyrody oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
i uprawiania turystyki.

Zespół Organizacyjny:

 1. Marek Listwan – Komandor Złazu – Starszy Gazda SGB
 2. Rafał Lasek  – Z-ca Komandora Złazu – Wójt Gminy Stryszawa
 3. Krystyna Wajdzik – Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa
 4. Maria Mazur – Sekretarz SGB
 5. Danuta Dużyńska – Sekretarz Gminy Stryszawa
 6. Andrzej Danel – Inspektor UG Stryszawa
 7. Renata Chudzik – Dyrektor GOK w Stryszawie

Dodatkowe informacje:

 1. Uczestnicy odpowiadają osobiście za zachowanie ostrożności w terenie oraz swoje bezpieczeństwo.
 2. Proponowane trasy złazu są przeznaczone do uprawiania turystyki górskiej, dla pieszych turystów, nie są dostosowane do pokonania przez osoby np. z wózkami dziecięcymi, itp. dokładny opis proponowanych tras stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Za ewentualne wypadki na trasach oraz podczas spotkania integracyjnego organizatorzy Złazu nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zarządzeń administracji lasów uczestnicy odpowiadają osobiście.
 5. Organizatorzy nie zapewniają przewodników górskich.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Złazie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych ( rodziców, opiekunów).
 7. Za uczestników Złazu i mieszkańców gmin należących do SGB odprawiona zostanie Msza św. na boisku sportowym  w  Kukowie o godzinie 13:00. Organizatorzy nie zapewniają miejsc siedzących.
 8. Lista uczestników z danej gminy stanowi załącznik  nr 3 do Regulaminu. Z uwagi na dane osobowe szczególnej kategorii na tej liście, pozostają one w dokumentacji danej gminy/ miasta. Dane osobowe listy zgłoszeniowej będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia złazu (plus ewentualnie okres postępowania wyjaśniającego).
 9. Warto zaopatrzyć się w nakrycie głowy i ubranie przeciwdeszczowe ( teren otwarty).
 10. Na podstawie listy zgłoszeniowej dana gmina/miasto przygotuje kartę zgłoszenia, zgodnie z zał. nr 3 do Regulaminu i prześle ją do organizatora Złazu.

Karty zgłoszenia na Złaz Samorządowców należy przesłać:

pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka lub pocztą elektroniczną na adres: info@sgb.org.pl

Ze względów  organizacyjnych kartę zgłoszenia grupy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia  2022 roku.

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem przedmiotowego Regulaminu.

1. Dla uczestników przewidziano poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki – butony.

2. Dla autokarów oczekujących na uczestników złazu jest przewidziany parking przy  boisku sportowym w Kukowie.

PROGRAM ZŁAZU:

Od 9:30 do 10:30 – wyjście na trasy złazu,

od 12.30 do 13.00 – rejestracja grup złazowych,

13.00 – Masza Święta w intencji uczestników złazu i mieszkańców gmin

14.00 do 15.00 – poczęstunek, prezentacja gmin, konkursy współzawodnictwa sportowego gmin, wręczenie dyplomów,

około 16.00 – spotkanie integracyjne,

Msza Święta oraz spotkanie integracyjne – boisko sportowe w Kukowie.

Informacji na temat Złazu udzielają:

1. Marek Listwan – Komandor Złazu  -Starszy Gazda SGB tel. 502 326 165, m.listwan@gmail.com

2. Maria Mazur – Sekretarz  SGB tel. 607 182 340.

3. Andrzej Danel – Pracownik UG Stryszawa tel. 600 658 056.

Ze względów organizacyjnych (zakup znaczków, zorganizowanie poczęstunku) należy podać  w miarę możliwości dokładną ilości uczestników z danej gminy.

Prosimy samorządowców o zachęcenie wszystkich mieszkańców i sympatyków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich do wzięcia udziału w Złazie.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Rafał Lasek                                 Marek Listwan

Z-ca Komandora Złazu           Komandor ZłazuSzczegółowa informacja w tym opis tras złazu opublikowano na stronie internetowej: https://sgb.org.pl/27-sierpnia-2022-r-xxvi-miedzyn...