Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

21 września 2023

XXIII Rajd Podbabiogórskie Miasta 2023, czyli Beskidy w kolorach jesieni

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXIII Rajdzie "Podbabiogórskie Miasta 2023 czyli Beskidy w kolorach jesieni".  Regulamin Rajdu:  Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej  Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim  organizują XXIII RAJD "PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2023  czyli Beskidy w kolorach jesieni". 1. Cele rajdu: Poznawanie piękna Beskidów w jesiennych kolorach. Propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez zdobywanie odznak GOT. Wyrabianie tężyzny fizycznej, wyrabianie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną. Popularyzacja Czytelni Letniej –Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. 2. Główny termin rajdu:  4 października (środa) 2023r.,  godz.10.00 – 13.00                           &n

20 września 2023

Zawiadomienie o posiedzeniu LV Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (27.09.2023)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 27 września 2023 r. (środa) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.- projekt uchwały (pdf, 431.27KB) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. - projekt uchwały (pdf, 5,272.98KB) Pod

20 września 2023

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (27.09.2023)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ęna dzień 27 września 2023 r. /środa/ o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX.455.2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.191.2

19 września 2023

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (22.09.2023)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołujęna dzień 22 września 2023 r. /piątek/ o godz. 15:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Tematem posiedzenia będzie: Analiza wykorzystania środków zewnętrznych uzyskanych na inwestycje wykonywane na terenie Gminy Maków Podhalański. Analiza skarg i wniosków złożonych przez mieszkańców gminy. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Zbigniew Bach Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

15 września 2023

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informuję, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem. Zalecenia prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosi do lekarza weterynarii lub najbliżs

14 września 2023

Pokolenia Ziemi Makowskiej 2

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w spotkaniu autorskim z Panią dr Jadwigą Sobczuk, autorką książki "Pokolenia Ziemi Makowskiej 2".  Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,spot...

12 września 2023

100 latka w Gminie Maków Podhalański

Mieszkanka Żarnówki Pani Helena Polańska obchodziła w dniu 9 września 2023r. jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji w dniu 11 lipca br. Czcigodną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala oraz przedstawicielka placówki terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej. W imieniu własnym oraz całej społeczności Gminy Maków Podhalański Burmistrz Makowa Podhalańskiego złożył Jubilatce serdeczne życzenia oraz gratulacje z okazji Setnej Rocznicy Urodzin. Oprócz osobistego listu gratulacyjnego, upominku i kwiatów Burmistrz przekazał Jubilatce List Gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Małopolskiego.

5 września 2023

Informacja o okręgach wyborczych i obwodach głosowania w Gminie Maków Podhalański

Okręgowa Komisja Wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r. Nazwa Zasięg Okręgi wyborcze Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: chrzanowski myślenicki oświęcimski suski wadowicki Sejm: 12Senat: 30 Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r. w Gminie Maków Podhalański Siedziba Granice Numer komisji Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 3, 34-220 Maków Podhalański tak Maków Podhalański (Dolny): ul. Leśna, Polna, Szkolna, Spacerowa, Wolności od nr 134 do nr 244 parzyste i od nr 115 do nr 223 nieparzyste, Osiedle Pawlicówka, Osiedle Sarnowa, Osiedle Działy, Osiedle Jasnochowa, Osiedle Mędralowa, Osiedle Polana, Osiedle Pykowa, Osiedle Pyrowa, Osiedle Rabowa, Osiedle Stanaszkowa; Grzechynia: nr budynków 134, 226, 246, 249 - 255, 257

31 sierpnia 2023

Narodowe Czytanie 2023

Serdecznie zapraszamy do lektury "Nad Niemnem" autorstwa Elizy Orzeszkowej podczas "Narodowego Czytania 2023".Zachęcamy do włączenia się we wspólne czytanie dzieła z kanonu polskiej literatury. Wydarzenie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Makowskie Centrum Kultury odbędzie się w sobotę 9 września, tradycyjnie na makowskim Rynku. Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,na-m...

31 sierpnia 2023

Dożynki Powiatowe

W niedzielę 10 września w Makowie Podhalańskim odbędą się „Dożynki Powiatowe”. Uroczystość o godzinie 11.00 rozpocznie uroczysta msza dziękczynna w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim. Następnie uczestnicy we wspólnym korowodzie przejdą na plac przy estradzie "Makowianka" obok OSP, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. To tradycyjne święto plonów symbolicznie kończy okres żniw, w związku z tym zaprezentowane zostaną wieńce dożynkowe przygotowane przez Koła Gospodyń z poszczególnych Gmin Powiatu Suskiego, które wezmą udział w "Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego". Obejrzeć można będzie także część artystyczną. Szczegóły znaleźć można na plakacie. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,w-ma...

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie