Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz....
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że trwają dalsze inwestycje związane z budową nowego oświetlenia ulicznego z zastosowaniem lamp energooszczędnych typu LED. Tym razem nowe oświetlenie uliczne zostało wybudowane przy...
Trwają prace związane z realizacją inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. Pierwszy etap inwestycji za kwotę 153 750,27 złotych związany był z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania...

2020-05-28

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym...
Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to adekwatna pomoc do nowych warunków prowadzenia biznesu. Mamy dla nich konkretne wsparcie. Wychodząc naprzeciw...
Sytuacja epidemiczna w kraju doprowadziła do czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych. Zgodnie z wytycznymi rządu od 25 maja 2020 roku wznawiamy funkcjonowanie przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla...

2020-05-22

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, iż 15-go maja upłynął termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w termin zapłaty nie uległ...
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. Od najbliższego poniedziałku w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane...
Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że od dnia 25.05.2020r planowane jest wznowienie działalności przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański. Warunkiem wznowienia działalności...

2020-05-14

Gmina Maków Podhalański otrzymała dofinansowanie w wysokości 10000,00 zł. w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstaniu lub zmniejszania skutków wypadków. Kwota dofinansowania pochodzi z funduszu prewencyjnego PZU i...

Kalendarz imprez