Z dniem 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.


Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.


Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.


Termin składania deklaracji:

 1. 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021roku - dla budynków w których przed 1 lipca 2021 roku zostało zainstalowane źródło ciepła, czyli do 30 czerwca 2022 roku (dotychczas zamontowane).
 2. 14 dni licząc od daty zamontowania nowego źródła ciepła (nowe budynki lub wymiana starych pieców po 1 lipca 2021 roku).


Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

W jaki sposób można złożyć deklarację:

 1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji pod adresem internetowym: https://ceeb.gov.pl/. Kontakt: info-ceeb@gunb.gov.pl


ceeb


Instrukcja składania deklaracji on-line

 1. w formie papierowej - wypełniony odpowiedni dokument (do pobrania poniżej) można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym sobie urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku), np. w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim dla budynku zlokalizowanego na obszarze Gminy Maków Podhalański.


Deklaracje do pobrania:

 1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 2. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
 3. Instrukcja składania deklaracji on-line (.pdf)
 4. Wzór wypełnionej papierowej deklaracji A - dla budynków i lokali mieszkalnych (.pdf)
 5. Wzór wypełnionej papierowej deklaracji B - dla budynków niemieszkalnych (.pdf)


Opłaty

Wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie podlega żadnym opłatom.Dodatkowe informacje:

 1. Informacje o CEEB (.pdf)
 2. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - materiały informacyjne, pytania i odpowiedzi


Filmy instruktażowe: