Mieszkańcy Gminy Maków Podhalański od  poniedziałku (7 listopada 2022 roku) mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)  dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji - węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg przy zakupie do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. 

Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od asortymentu przekazanego przez dostawcę paliwa.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:
  1. pisemnie w biurze obsługi  Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Uwaga!
  • Złożone przez mieszkańców „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel" nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. 
  • Warunkiem koniecznym dokonania zakupu węgla  na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.