Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, iż 15-go września upływa termin płatności 3 raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed uiszczeniem podatku warto zweryfikować, czy na koncie nie ma nadpłaty lub zaległości. 

Referat Finansowy 
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3 
34-220 Maków Podhalański 

biuro: nr 8 (parter)

telefon: 33 874 97 22


Przypominamy, również, iż wszystkie płatności można dokonywać nie wychodząc z domu przez internetowe systemy bankowości elektronicznej.PŁATNOŚCI PODATKÓW ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI

Terminy

Podatek należy uiszczać bez wezwania w terminach:

  • dla osób prawnych - w miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca,
  • dla osób fizycznych w czterech ratach do:
   • 1 rata do 15 marca danego roku
   • 2 rata do 15 maja danego roku
   • 3 rata do 15 września danego roku
   • 4 rata do 15 listopada danego roku

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza kwoty 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca danego roku.

Płatności

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, u sołtysa/inkasenta lub na rachunek bankowy gminy.

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański
Nr: 09 8799 0001 0010 0100 0114 0026 
PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI

Terminy

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek). Opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminach:

  • dla nieruchomości zamieszkałych (w 4 ratach):
   • rata 1 płatna do 15 marca danego roku
   • rata 2 płatna do 15 maja danego roku
   • rata 3 płatna do 15 września danego roku
   • rata 4 płatna do 15 listopada danego roku
  • dla domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe (ryczałt):
   • opłata płatna w całości do 15 listopada danego roku
Płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, u sołtysa/inkasenta lub na rachunek bankowy gminy:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański
Nr: 44 8799 0001 0010 0100 0114 0075PŁATNOŚĆ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Terminy

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Płatności

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub na rachunek bankowy gminy.

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

Nr: 09 8799 0001 0010 0100 0114 0026