PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA 

indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków min. na: 

- otwarcie i rozwój działalności gospodarczej 

- kursy, szkolenia, studia podyplomowe - pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich 

- JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno 

- Prywatnego (PPP)