Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zapraszam do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców gmin z obszaru LGD „Podbabiogórze” tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, Twórców Ludowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, wpływu na środowisko i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, a także partnerstwa w realizacji LSR.


W imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze"
Prezes Danuta Kawa


Program spotkań:

  1. Wprowadzenie.
  2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
  3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
  4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD "Podbabiogórze".
  5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR "Podbabiogórze".
  6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR "Podbabiogórze".
  7. Podsumowanie spotkania.


Harmonogram spotkań:

Nazwa Gminy

Miejsce spotkania

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Gmina Stryszawa

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie

34-205 Stryszawa

Termin: 20.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Gmina Zawoja

Babiogórskie Centrum Kultury Biblioteka

34-222 Zawoja 2000A

Termin: 20.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Gmina Maków Podhalański

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim /sala narad UM

ul. Szpitalna 3

34-220 Maków Podhalański

Termin:21.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Miasto Sucha Beskidzka

Urząd Miasta Sucha Beskidzka /sala sesyjna, I piętro UM
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Termin:21.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Miasto Jordanów

Urząd Miasta Jordanów /sala obrad UM

ul. Rynek 1

34-240 Jordanów

Termin: 22.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Gmina Jordanów

Sala w remizie OSP Osielec Górny

34-234 Osielec 821

Termin: 22.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Gmina Budzów

Urząd Gminy Budzów,
34-211 Budzów 445 / sala narad UG

Termin: 28.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Gmina Zembrzyce

Pawilon Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach

34-210 Zembrzyce 584

Termin: 28.07.2022

Godz.: 13.00 - 16.00

Gmina Bystra - Sidzina

Urząd Gminy Bystra – Sidzina / sala UG I piętro

34-235 Bystra Podhalańska 373

Termin: 29.07.2022

Godz.: 9.00 - 12.00

Opublikowano na prośbę: LGD Podbabiogórze