W dniach od 03 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. droga „Celakówka” w Jachówce łącząca Jachówkę z Makowem Podhalańskim będzie nieprzejezdna z powodu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Informacja przekazana przez Urząd Gminy w Budzowie (https://budzow.pl/informacja-utrudnienia-w-ruchu/)