Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, iż za wpłaty dokonywane w kasie tutejszego urzędu oraz w placówce Banku Spółdzielczego w Jordanowie - oddział w Makowie Podhalańskim, na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przez osoby fizyczne i prawne za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są pobierane żadne prowizje, czy opłaty.


Zwracamy również uwagę, że zostały utworzone indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - prosimy o dokonywanie wpłat na właściwe numery rachunków bankowych. 

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w decyzjach podatkowych oraz w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdej należności został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego.

Jednocześnie informujemy, iż nie będzie już możliwości dokonywania wpłat podatków i opłat za pośrednictwem sołtysów (inkasentów).