OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, 340 220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3


poszukuje kandydatów  na stanowisko:

inkasent parkingowy  -  Praca na umowę zlecenie


Miejsce wykonywania pracy:  strefa płatnego parkowania ul. Rynekw Makowie Podhalańskim.


Główne obowiązki:

 • Pobieranie opłaty za postój pojazdów,
 • Systematyczne rozliczanie się z pobranych opłat w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie –  średnie lub zawodowe,


Wymagania pożądane:

 • niekaralność,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • dobry stan zdrowia z uwagi na pracę wykonywaną na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • komunikatywność,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dokumenty należy składać  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,   ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański w godzinach pracy od 7.15 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub  drogą elektroniczną adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl


Urząd skontaktuje się z wybranymi osobami.

Inne informacje - dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 33 8749742.