Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego udostępniony na portalu mapowym !!

Link do portalu mapowego: https://makowpodhalanski.e-mapa.net/


INSTRUKCJA PRZEGLĄDANIA DANYCH:


  1. Aby zapoznać się z projektem MPZP miasta Maków Podhalański w technologii e-mapa należy włączyć warstwę obrazującą zagospodarowanie przestrzenne w gminie. Aby tego dokonać należy kliknąć we wskazany (1) po lewej stronie znaczek warstw, rozwijając przy tym menu boczne.
  2. Następnie zaznaczamy pole wyboru warstwy „zagospodarowanie przestrzenne” (2).
  3. Następnie zaznaczamy pole wyboru warstwy „projekty planów” (3).
  4. W zaznaczonym prawym górnym rogu widoku strony znajduje się wyszukiwarka (4). Klikając w przycisk „szukaj” otwiera się okno umożliwiające korzystanie z serwisu poprzez wyszukanie nieruchomości po numerze ewidencyjnym działki bądź adresie.