Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Maków Podhalański wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.  z możliwością składania uwag do 29 grudnia 2023 r.Projekt miejscowego planu zagospodarowania udostępniony na portalu mapowym !!

Link do portalu mapowego: https://makowpodhalanski.e-mapa.net/


INSTRUKCJA PRZEGLĄDANIA DANYCH:


  1. ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP MIASTA MAKÓW PODHALAŃSKI W TECHNOLOGI E-MAPA NALEŻY WŁĄCZYĆ WARSTWĘ OBRAZUJĄCĄ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE. ABY TEGO DOKANAĆ NALEŻY KLIKNĄĆ WE WSKAZANY (1) PO LEWEJ STRONIE ZNACZEK WARSTW, ROZWIJAJĄC PRZY TYM MENU BOCZNE.
  2. NASTĘPNIE ZAZNACZAMY POLE WYBORU WARSTWY „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE” (2).
  3. NASTĘPNIE ZAZNACZAMY POLE WYBORU WARSTWY „PROJEKTY PLANÓW” (3).
  4. W ZAZNACZONYM PRAWYM GÓRNYM ROGU WIDOKU STRONY ZNAJDUJE SIĘ WYSZUKIWARKA (4). KLIKAJĄC W PRZYCISK „SZUKAJ” OTWIERA SIĘ OKNO UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z SERWISU POPRZEZ WYSZUKANIE NIERUCHOMOŚCI PO NUMERZE EWIDENCYJNYM DZIAŁKI BĄDŹ ADRESIE.