Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku zostały ogłoszone wyniki naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” edycja 2023 r., zgodnie z listą ofert zatwierdzoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina Maków Podhalański otrzymała dotację ze środków budżetu państwa na realizację zadania polegającego na działalności ośrodka wsparcia Senior+ pod adresem ul. Kolejowa 11, 34-220 Maków Podhalański w ramach modułu II. ww. Programu w wysokości 54 927,00 złotych.