Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Maków Podhalański”. Całość inwestycji wyniosła 5 026 024,33 złotych.

  • W Makowie Podhalańskim wykonano modernizację bieżni sportowej oraz budowę boiska o sztucznej nawierzchni. Zakres robót obejmował m.in.: budowę oświetlenia boiska oraz bieżni, wymianę ogrodzenia, wymianę nawierzchni z kostki brukowej przy wejściu na obiekt, wymianę bramy wejściowej wraz z modernizacją punktu biletowego, montaż tablicy wyników, zakup kabin dla zawodników oraz służby medycznej, montaż piłkochwytów. 
  • W Juszczynie wykonano boisko o sztucznej nawierzchni, montaż piłkochwytów, montaż urządzenia do skoku w dal (rozbieg, skrzynia) oraz koło do pchnięcia kulą.
  • W miejscowości Białka wykonano modernizację boiska sportowego. Zakres robót obejmował: zakup trybun, montaż oświetlenia, montaż kabin dla zawodników oraz służby medycznej, montaż nagłośnienia, zakup i montaż tablicy wyników.
  • W Makowie Podhalański powstał nowy skatepark.
  • Przy budynku Makowskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim wykonano roboty związane ze stworzeniem strefy rekreacyjnej. Wykonano ścieżki z kostki brukowej, zamontowano zadaszenia w formie wiat oraz zakupiono leżaki.
  • W miejscowościach Maków Podhalański (Dolny), Grzechynia, Białka, Żarnówka, Kojszówka i Wieprzec zmodernizowano place zabaw i strefy rekreacyjne. Zadanie polegało na wymianie nawierzchni placów zabaw oraz częściowej wymianie urządzeń. W Juszczynie powstał nowy plac zabaw wraz nawierzchnią.