III zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalański, było jednym z najważniejszych w roku ponieważ właśnie na nim Burmistrz przedstawił radnym oraz mieszkańcom Raport o stanie Gminy Maków Podhalański za 2023 rok, w którym przedstawił informację o działalności samorządu w roku ubiegłym oraz o składowych budżetu gminy.

  Znalazły się w nim informacje o inwestycjach, sprawach społecznych, oświacie, wydarzeniach kulturalnych, działalności jednostek pomocniczych gminy.

  Zwieńczeniem prezentacji było głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego wotum zaufania. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, obecnych w tym dniu na sesji.

  Radni przy okazji sesji absolutoryjnej, mieli możliwość zapoznać się szczegółowo z ubiegłorocznym budżetem.

  Dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 83 442661,58 tj. 100,52 %, planowane wydatki w wysokości87 55 434,10 tj. 94,50%.