W dniu 26 marca 2024 roku Zarząd województwa małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru Partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

Złożone przez burmistrza Makowa Podhalańskiego zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd województwa i wybrane do udziału w projekcie. Dzięki temu OSP Grzechynia będzie mogła liczyć na duże dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dniu 27 marca 2024 roku odbyło się w remizie OSP Grzechynia uroczyste przekazanie potwierdzenia udziału w projekcie. W uroczystości uczestniczyli marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Danuta Kawa, burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, przedstawiciele władz samorządowych oraz strażacy OSP Grzechynia.

Wartość samochodu ratowniczo-pożarniczego oszacowano w projekcie na kwotę 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 65%, tj. 780 tys. zł. Pozostałą część 35% w kwocie 420 tys. zł, zabezpieczy samorząd gminny razem z jednostką OSP.

Pula środków z funduszy europejskich będących w dyspozycji samorządu województwa przeznaczona na ten projekt to ponad 42,5 miliona złotych. Kwota ta pozwoli na zakup 54 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu małopolski, z czego z powiatu suskiego wsparcie otrzymają tylko OSP Grzechynia i Budzów.

Gratulujemy serdecznie druhom z jednostki OSP Grzechynia.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.


Fotografia z uroczystości pochodzi z portalu sucha24.pl