Stowarzyszenie LGD "Podbabiogórze" informuje o ogłoszeniu rekrutacji na zastępstwo pracownika  w LGD "Podbabiogórze" na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. wdrażania LSR (EFRROW). Do pobrania:

  1. OgłoszenieOpublikowano na prośbę LGD "Podbabiogórze" (https://lgdpodbabiogorze.pl/p2027/)