Obwieszczenie

Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 12 czerwca 2024 r.  

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r. 


Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Miejska Komisja Wyborcza w Makowie Podhalańskim podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r.


Okręg wyborczy Nr 10


1. POCHOPIEŃ Renata, lat 51, zam. Grzechynia,
zgłoszona przez KWW RENATY POCHOPIEŃ - Lista nr 1


2. KACZMARCZYK Szymon Michał, lat 35, zam. Grzechynia,
zgłoszony przez KWW MICHAŁ SURMIAK - Lista nr 2


Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej
w Makowie Podhalańskim

Beata Barbara Stasiak