Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Dawkę szczepionki stanowi przynęta o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierająca wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwonofioletowego.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki;
  2. przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny; 
  3. każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii; 
  4. w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

  • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. 12 293 10 00
  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach - tel. 33 823 34 22


Więcej informacji o wściekliźnie.Zamieszczono na prośbę: MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Do pobrania:

  1. Komunikat PIW w Wadowicach