Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, funkcje powyższe zostały powierzone:

  • Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu - Pani Wiesławie Krzyściak na okres od dnia 01 lipca 2024r.do dnia 31 sierpnia 2028r. (Zarządzenie Nr 0050.1020.2024 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 kwietnia 2024r.)
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce - Pani Annie Bury na okres 5 lat szkolnych od dnia 01 września 2024r.do dnia 31 sierpnia 2029r. (Zarządzenie Nr 0050.1019.2024 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 kwietnia 2024r.)