Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, iż 15-go maja upływa termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wpłat można dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych: