15 kwietnia zmarł w wieku 97 lat Józef Miehle, Kapitan Wojska Polskiego, weteran II wojny światowej, zasłużony strażak, oddany społecznik i miłośnik historii. 

Urodzony 16 marca 1927 roku Józef Miehle w trakcie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej. Pod pseudonimem „Cichy” służył w oddziale partyzanckim „Chełm”. Z jego inicjatywy powstał pomnik Bohaterów Zagórza i tablica pomordowanych. Odtworzył listę legionistów i dbał o zachowanie pamięci o lokalnych bohaterach. Był aktywnym kombatantem i opiekunem sztandaru. Dał się poznać jako oddany instruktor ZHP i harcmistrz. Do makowskiej jednostki strażackiej wstąpił w 1946 roku, a w 1954 został jej naczelnikiem. Rozbudował remizę i z jego inicjatywy powstała jedna z pierwszych w kraju Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Pan Józef Miehle, powszechnie szanowany, zawsze życzliwy, potrafił rozbudzać w innych zapał do patriotycznych gestów. Tak narodził się zwyczaj Mszy świętych za Ojczyznę każdego 15 sierpnia na Makowskiej Górze.

Za swoja działalność był wielokrotnie odznaczany:

  • Medal Wojska Polskiego,
  • Krzyż Armii Krajowej,
  • Krzyż Walecznych,
  • Brązowy Krzyże Zasługi z Mieczami,
  • Medal Zwycięstwa i Wolności,
  • Medal Edukacji Narodowej,
  • Brązowy, Srebrny i Złoty Medale za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego,
  • Medal im. Bolesława Chomicza,
  • Krzyż za zasługi dla OSP Gminy Maków Podhalański


Będzie nam Pana brakowało. Spoczywaj w Pokoju!