Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą listę przejść dla pieszych wybranych do doświetlenia w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.

Zgłoszone przez burmistrza Makowa Podhalańskiego zadanie polegające na doświetleniu przejście dla pieszych w miejscowości Białka zostało zakwalifikowane do realizacji.

Szacowany koszt zadania to około 40 000 zł, z czego udział ze środków gminnych wyniesie ok 12 000,00 zł.