Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Juszczynie realizuje Program „Uzależnieniom mówię NIE! Wybieram ZDROWIE!”   

W okresie kwiecień-czerwiec 2023 r.  

Celem głównym Programu jest  promowanie alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki), a także uzależnień behawioralnych (np. nadużywanie sieci, telefonów komórkowych, gier komputerowych). Ponadto Program przewiduje następujące cele szczegółowe m.in. wzmacnianie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie spędzania wolnego czasu,  redukcja stresu, kształtowanie wzorców regulacji emocji,  zwiększanie umiejętności w zakresie budowania prawidłowych więzi międzyludzkich, integracja zespołu młodzieżowej drużyny pożarniczej, doskonalenie współpracy w grupie, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnej aktywności twórczej, kształtowanie pozytywnych postaw, wobec tego, co stworzyła natura. 


mgr Żaneta Łopata

Pełnomocnik Burmistrza ds. problemów alkoholowych i narkotykowych