Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję

na dzień 30 listopada 2022 r. /środa/ o godz. 7:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku;
  • w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie ustalenia dopłat do opłat za wodę dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, ustalenie dopłat do opłat za ścieki dla gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej, pozostałych dostawców podłączonych do kanalizacji sanitarnej oraz ustalenie dopłat do opłat za ścieki dla mieszkańców miejscowości Juszczyn podłączonych do lokalnej oczyszczalni ścieków.
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Białce.
  • sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Białce.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.