Maków Podhalański,dnia 24.05.2023 r.

OgSO.0012.2.43.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 31 maja 2023 r. /środa/ o godz. 7 45

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,

które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego