Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję 

na dzień 2 grudnia 2022 r. /piątek/ o godz. 14:00 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. 


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza wykorzystywania środków zewnętrznych pozyskanych na dofinansowanie inwestycyjne na terenie miasta i gminy.
  2. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2023 rok.
  3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Bach


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy