Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję 

na dzień 07 października 2022 r. /piątek/ o godz. 14:00 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. 


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z informacją na temat wpływów z podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w roku 2021 oraz ilości i wartości wniosków o jego umorzenie.
  2. Zapoznanie się z informacją na temat skarg i wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy.
  3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą danych na temat programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański, polegającego na wymianie systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym na ogrzewania niskoemisyjne w roku 2021.
  4. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Bach


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.