Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 09 lutego 2024 r. /piątek/ o godz. 8:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku ;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański w roku 2024 dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Maków Podhalański;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość gminną;
  • w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn.
 2. Sprawy bieżące:
  • omówienie wykonanych inwestycji w obiektach sportowych na terenie gminy;
  • omówienie planu inwestycji (mur Hamerni, budynek PKP, budynek MBP)

Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy