Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 30 sierpnia 2023 r. /środa/ o godz. 7:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie Polany;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzcu;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2023 roku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.