Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

zwołuję 

na dzień 27 września 2022 r. /wtorek/ o godz. 8:15 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego 


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
    • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku;
    • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
    • w sprawie udzielenia zmiany uchwały Nr XXXIX.377.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2022 roku.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.