Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

zwołuję
na dzień 16 listopada 2023 r. /czwartek/ o godz. 14:00

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza sprawozdania dotyczącego ilości oraz wartości dotacji przyznanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym- OSP, koła gospodyń, kluby sportowe i inne.
  2. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2024 rok.
  3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Zbigniew Bach