Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

zwołuję
na dzień 22 września 2023 r. /piątek/ o godz. 15:00

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza wykorzystania środków zewnętrznych uzyskanych na inwestycje wykonywane na terenie Gminy Maków Podhalański.
  2. Analiza skarg i wniosków złożonych przez mieszkańców gminy.
  3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Zbigniew Bach


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.