Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę
na dzień 20 czerwca 2024 r. /czwartek/ o godz. 7:45

posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
    • w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka drogi gminnej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym w m. Białka w ramach budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28”;
    • w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/116/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Arkadiusz Listwan


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.