Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 9:00

posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
    • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych (Białka Osłonki)
    • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.(Białka Dudrakówka)
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Arkadiusz Listwan


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.