Wiosna zawitała do Makowa i przyniosła ze sobą dobre wieści! 

W kwietniu została podpisana umowa na dofinansowanie polsko-słowackiego mikroprojektu pod nazwą "Pogranicze haftem malowane".

Projekt będzie realizowany  do końca czerwca br.  w partnerstwie ze słowacką gminą Zubrohlava.

Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (85%) oraz budżetu państwa (5%) i środków własnych (10%). Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę  31 133,03 Euro.

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego, z jakim spotkać się można w strefie polsko-słowackiego pogranicza na obszarze Euroregionu Beskidy. Łączy się to z uświadomieniem zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym wyjątkowości dziedzictwa kulturowego, jak i poszczególnych jego elementów. Projekt pokaże jeden z aspektów kulturowych - hafciarstwo i związane z nim kwestie. Mamy nadzieję, że ożywi tradycje makowskie i  wpisze je w zestaw atrakcji naszego regionu. 

Zapraszamy serdecznie do udziału naszych działaniach projektowych ?