Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim organizują Rajd "Podbabiogórskie Miasta". 

Szczegóły w regulaminie.


REGULAMIN

XXII RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2022

czyli Beskidy w kolorach jesieni

1. Cele rajdu:  Poznawanie piękna Beskidów w jesiennych kolorach. Propagowanie  turystyki  wśród dzieci i młodzieży poprzez zdobywanie odznak GOT. Wyrabianie tężyzny fizycznej, wyrabianie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną. Popularyzacja Czytelni Letniej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie  Podhalańskim.

2. Główny termin rajdu:  5 października (środa) 2022r.,  godz. 10.00 – 13.00

                                                             pozostałe  terminy 06 - 14.10.2022r.

3. Wpisowe: 6 zł od osoby.

4. Przebieg rajdu: Trasy dowolne wg regulaminu GOT.

5. Meta rajdu:  Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24. w godz. 11.00 -14.00 lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej w zależności od uzgodnień opiekuna grupy z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

6.Termin zgłoszeń: Od 4 do 14 października 2022 r. na adres Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej (tel.33 8743670) wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię nazwisko, datę urodzenia. Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie oraz w którym dniu idą na rajd i gdzie odbierają świadczenia.

7. Miejsce odbioru świadczeń rajdowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie  Podhalańskim lub  Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, w zależności od uzgodnień między opiekunem grupy a Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

8. Świadczenia rajdowe: okolicznościowe znaczki rajdowe (w zależności od zgłoszenia terminu przebycia trasy, znaczki mogą być wydane w terminie późniejszym w uzgodnieniu z opiekunem grupy), punkty do GOT, pieczątki PTTK, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

9. Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

10. Obowiązki uczestników: uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

11. Dodatkowe informacje: tel. 506 303 332


Do zobaczenia na mecie!