20 sierpnia zapraszamy na 4. edycję "Harpaganu z przeszkodami".

Start na starym boisku nad Skawą, trasa wiedzie m.in przez rzekę Skawa. Przygotujemy wiele przeszkód, które sprawią, że bieg będzie tylko jednym z elementów. Dystans to blisko 5 km. Większą wagę przywiązujemy do sprawności ogólnej zawodników .
Organizatorami całego przedsięwzięcia jest Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie wraz ze Stowarzyszenie "Mocni Pomocni".

Poniżej link do zapisów oraz regulamin
 
Uwaga‼️
Z uwagi na fakt, że nasza inicjatywa została wsparta przez sponsora zmianie ulegnie opłata za bieg i marsz Harpagana. Każdy kto zapisze się do 17 sierpnia przez Chronotex zapłaci jedynie 20 zł
 

REGULAMIN BIEGU HARPAGANA I MARSZU NW
 
I. Cel wydarzenia:
1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
2. Upowszechnienie biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników sprawdzenie swoich możliwości w warunkach nie tylko biegowych.
3. Promocja powiatu suskiego oraz malowniczych krajobrazów gminy Maków Podhalański
II. Organizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna W Makowie Podhalańskim
Dom Kultury W Makowie Podhalańskim
Stowarzyszenie „Mocni Pomocni” osoby do kontaktu:
Mateusz Stopka - 604 467 240
Piotr Grajny - 504 252 532
Patronat Honorowy:
Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala
Patroni Medialni:
sucha24.pl
małopolska kronika beskidzka beskidzka24.pl
III. Biuro Zawodów:
na boisku sportowym, obok mostu jedzińskiego dojazd ulicą Prusa (kierunek na działki) lub parking ul. Kolejowa i spacer.
czynne w godzinach od 13.00-14.30
depozyt od godziny 13.00 do 17.00
IV. Termin i miejsce wydarzenia:
Maków Podhalański, stare boisko nad Skawą, obok mostu jedzińskiego i okoliczne tereny
20.08.202 godzina 15.00
15:00 start NW
15:15 start Harpagana
Harmonogram i szczegółowy program zawodów będzie dostępny na fanpage Domu Kultury w Makowie Podhalańskim, Mocni Pomocni,
Liga Biegowa Powiatu Suskiego oraz na stronach Biblioteki Maków Podhalański.
Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych, ale organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej korekty na trasie biegu.
V. Świadczenia organizatora:
-koszulka lub inny gadżet (w zależności od hojności sponsorów)
-posiłek po zawodach
-medal za ukończenie zawodów
-zabezpieczenie medyczne
- pakiet startowy (w zależności od hojności sponsorów)
-elektroniczny pomiar czasu
VI. Opłaty i sprawy organizacyjne:
opłata za Nordic Walking
- do dnia 17.08.2021 – 50 zł
- w biurze zawodów – 70 zł
opłata za Harpagana
- do dnia 17.08.2021 – 50 zł
- w biurze zawodów – 70 zł
VII. Zalecenia:
- w zawodach powinni brać udział zawodnicy o dużej wytrzymałości fizycznej i dużej odporności na stres;
- z racji na charakter zawodów (woda, błoto, przeszkody) prosimy dostosować ubranie, obuwie, zegarki do tego typu warunków;
- wymogi sanitarne. Przy zapisach i dekoracji obowiązują maseczki i zachowanie bezpiecznego dystansu.
VIII. Nagrody i klasyfikacja:
podczas zawodów prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1) Nordic Walking na 5 km
- open kobiet i mężczyzn – puchar za pierwsze trzy miejsca
2) Harpagan 5 km
- open kobiet i mężczyzn – puchary za trzy miejsca

IX. Trasa i zasady zawodów:
1. trasa biegu i marszu Nordic Walking to około 5 km.
2. trasa biegu z przeszkodami to pętla około 5 km. Na trasie biegu z przeszkodami do pokonania będą naturalne przeszkody typu: rzeka, wzniesienia, zbiegi oraz sztuczne przeszkody wykonane przez organizatora. Przeszkody wykonane będą z opon, folii, desek, żerdzi, lin, sztucznych basenów wodnych, wykazanie się wiedzą lub wybór zadania niespodzianki.
3. Za złe wykonanie zadania, brak odpowiedzi na pytanie - runda karna około 300m na boisku sportowym przed metą.
4. Zawodnicy startują w grupach po 10 osób, losowo do siebie dobranych.
5. Grupy zawodników startują co 10 minut.
6. Losowanie do grup odbędzie się przez organizatora po zakończeniu zapisów w obecności zainteresowanych uczestników.
- szczegółowy opis sposobu pokonania przeszkód będzie na miejscu wydarzenia oraz przy poszczególnych przeszkodach.
- przy każdej przeszkodzie będzie sędzia, który dopilnuje aby zawodnik prawidłowo pokonał przeszkodę.
- do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy, którzy wniosą opłatę poprzez stronę i formularz zgłoszeniowy do rejestracji i wpłat.
7. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat.
- zawodnicy w wieku 16-18 lat będą dopuszczeni do zawodów po okazaniu podpisanej zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna.
8. Organizator może wykluczyć zawodnika pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
9. Zawodnicy nie mogą startować w butach z kolcami, nie mogą też na trasie używać kijów lub innych przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu innych
uczestników.
- uniemożliwianie innym uczestnikom bezpiecznego pokonania przeszkody będzie skutkowało dyskwalifikacją.
- używanie wulgaryzmów kierowanych w kierunku innych uczestników lub sędziów spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
10. Chip zwrotny musi być przyczepiony do obuwia w sposób właściwy, umożliwiający prawidłowe go sczytanie na linii mety. Zawodnicy zobowiązują się do zwrotu chipa po biegu lub wpłaty 20 zł w przypadku zgubienia/zniszczenia chipa
11. Ogłoszenie wyników odbędzie się po zakończeniu zawodów przez wszystkich uczestników biegu z przeszkodami.
12. Uczestnicy zawodów w biegu z przeszkodami startują w rękawiczkach, które otrzymają od organizatora.
13. Organizator określa limit zawodników na 100 osób.
Zapisy po wykorzystaniu limitu uczestników będą zamknięte. Jeżeli pojawi się możliwość dodatkowych zapisów, będzie stosowny komunikat.
14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, klub, e-mail dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na potrzeby promocji wydarzenia w mediach społecznościowych, w intrenecie i prasie.
15. Organizator uprasza uczestników o nie zaśmiecanie terenu zawodów pojemnikami po żelach, butelkami po wodzie czy innymi odpadami.
16. Organizator nie zwraca raz uiszczonej opłaty startowej. Zdobyte nagrody należy odebrać w dniu zawodów. (nagrody nie będą wysyłane pocztą!)
17. Wszelkie spory odnośnie interpretacji regulaminu rozstrzyga organizator.
18. Wpisowe będę wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji zawodów, ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia „Mocni Pomocni”.
19. Nie wystawiamy fakturSzczegółowe informacje na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,4-ed...